אספסת איטלקית

קיטניות
Medicago italica
Leguminosae