אפזרית (אספרגולריה) מלולה

אפזרית
(אספרגולריה) מלולה
צפורניים
Spergularia maritima
Caryophyllaceae