אכיליאת ארם-צובא

מורכבים
Achillea aleppica
Compositae (Asteraceae)