קיימות וסביבה בגן הבוטני

קיימות וסביבה בגן הבוטני

"בכל פעם שאני פוגע בחיים, מכל צורה שהיא, עלי להיות בטוח שפגיעה זו היא בלתי נמנעת, אפילו אם מדובר במשהו שהוא לכאורה חסר חשיבות.

האיכר הקוצר אלפי פרחים באחו בשביל להאכיל את פרותיו חייב להיות זהיר בדרכו הביתה שלא להזיק בשעשוע סרק לפרח יחיד בצד הדרך ובכך לפגוע בחיים מבלי שהיה הכרח לעשות כן" (אלברט שוויצר)

הגן הבוטני מהווה אבן שואבת לפעילות סביבתית. אנו רואים את עצמנו כסוכני שינוי בתחום הסביבה. ראייה זו נובעת מגישה אתית שבבסיסה נמצאת שאלת מקומו של האדם בטבע.אנו מתמקדים בפעילויות הבאות:

  1. הרצאות בתחום הקיימות
  2. קומפוסטציה ומתקני חסכון נאגיה (השבת מים, חסכון במים)
  3. עבודות חקר בתחום הסביבה
  4. השתלמויות בתחום אומנות אקולוגית.
  5. מפגשים עם סטודנטים
  6. פעילות קמפוס ירוק- כלל ארצית
  7. קשר עם אוניברסיטאות בחו"ל
  8. קשר עם ארגון ההאב הסביבתי-חברתי ועם גופים ירוקים בירושלים.

 

 

מערכת השבת מי גשם.

מצוקת המים בעולם הולכת וגוברת עקב גידול אוכלוסין טבעי, זיהום מקורות מים ושימוש בלתי מושכל במים. בישראל צריכת המים היא מהגבוהות בעולם.

קיימות מספר דרכים לשיפור מצוקת המים כגון: מניעת זיהום, התפלת מים, חסכון, ושימוש חוזר במים מלוחים ומושבים.

השימוש במים להדחת השירותים מהווה רבע מצריכת המים הביתית. במערכת השבת מי גשם, אנו אוגרים את המים היורדים מהגג ומזרימים אותם לשירותים.

בירושלים כמות המשקעים הממוצעת נעה סביב 500 מ"מ גשם לשנה. כמות המים היורדת על שטח גג של 50 מ"ר היא 25 קוב. במערכת שהתקנו אנו משתמשים במיכלי אגירה של 3 קוב. אגירת המים במיכלים אלו מספיקה למילוי מים בניאגרה למשך 4 חודשים בשנה.

פרויקט השבת מי הגשם מהווה פרויקט חינוכי בתחום הקיימות, ומתיישב עם תפישת הגן כגן אקולוגי.

 

 

water

 

 

 

 

 

 

 

 

מיכל איסוף 200 ליטר עם משאבה טבולה.

המים יורדים מהמרזב למיכל ונשאבים למיכלי אגירה גדולים

מיכלי אגירה 3 קוב.

משאבה עם בקר- מזהה ירידת לחץ בשירותים ומזרימה מים ממיכלי האגירה לשירותים